Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” Melinesti
CONTACT

LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU MACEDONSKI” MELINESTI
COMUNA MELINESTI, JUDETUL DOLJ, NR. 208
COD POSTAL 207385
TELEFON / FAX: 0251 440 004
e-mail: contact@liceulmelinesti.ro; gsimelinesti@yahoo.com

Web site: www.liceulmelinesti.ro

ULTIMELE NOUTATI PRIVIND SUSTINEREA EXAMENELOR NATIONALE

_______________________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________

BACALAUREAT 2022, sesiunea IUNIE - IULIE

Informatizare 16.06.2022
Informatizare 14.06.2022
Informatizare 10.06.2022
Informatizare 07.06.2022
Informatizare 07.06.2022
Informatizare 03.06.2022
_______________________________________________________________________________________________________________ • Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica, in parteneriat cu Departamentul de Matematici Aplicate organizeaza activitati de pregatire online la MATEMATICA pentru Examenul de BACALAUREAT - sesiunea IUNIE 2022 ...detalii aici

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EVALUARE NATIONALA CLASA a VIII-a 2021/2022

Adresa e-mail contestatii

Model cerere contestatie

REZULTATE INITIALE ÎNAINTE DE CONTESTATII ...detalii aici


    Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezinta modalitatea de evaluare externa sumativa a competentelor dobandite pe parcursul invatamintului gimnazial. Examenul se desfasoara, anual, într-o singura sesiune. Atat candidatii proveniti din invatamantul de stat, cat si cei din invatamantul particular au dreptul sa sustina examenul fara taxa.

Modele de subiecte pentru Evaluarea Nationala 2022, de la clasa a VIII-a, publicate de Ministerul Educatiei:
 • Limba si literatura romana
                Varianta
                Barem
 • Matematica
                Varianta
                Barem

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BACALAUREAT  2021/2022

   Examenul national de bacalaureat 2022 se va desfasura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010), si cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integrata a ordinului).

   Programele pentru sustinerea probelor scrise la disciplinele limba si literatura româna, limba si literatura materna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor nationale, matematica, istorie, fizica, chimie, biologie, informatica, geografie, logica, argumentare si comunicare, psihologie, economie, sociologie si filosofie, valabile pentru examenul national de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.237/2021 - disponibile aici.

    Programa de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, valabila în sesiunile examenului national de bacalaureat din anul 2022, este prevazuta în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.923/2013.

    Programa de examen pentru proba C de evaluare a competentelor lingvistice în limba chineza, valabila în sesiunile examenului national de bacalaureat - 2022, este cea prevazuta în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.950/2019.

Modele de teste
 • Limba si literatura romana:
        REAL - varianta si barem
        UMAN - varianta si barem
 • Matematica:
        M_mate-info - varianta si barem
        M_pedagogic - varianta si barem
        M_st_nat - varianta si barem
        M_tehnologic - varianta si barem
        Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana - varianta si barem
        Biologie vegetala si animala - varianta si barem
 • Chimie
        Chimie organica - varianta si barem
        Chimie anorganica - varianta si barem
 • Fizica
        Fizica_Tehnologic - varianta si barem
        Fizica_Teoretic - varianta si barem
        MI_C - varianta si barem
        MI_Pascal - varianta si barem
        SN_C - varianta si barem
        SN_Pascal - varianta si baremCalendarul examenului national de Bacalaureat 2022, Sesiunea iunie – iulie 2022

 • 23 – 27 mai 2022 - Înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen;
 • 27 mai 2022 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;
 • 6 – 8 iunie 2022 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna — proba A;
 • 8 – 9 iunie 2022 - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna — proba B;
 • 9 – 10 iunie 2022 - Evaluarea competentelor digitale — proba D;
 • 13 – 15 iunie 2022 - Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala — proba C;
 • 20 iunie 2022 - Limba si literatura româna — proba E.a) — proba scrisa;
 • 21 iunie 2022 - Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisa;
 • 22 iunie 2022 - Proba la alegere a profilului si specializarii — proba E.d) — proba scrisa;
 • 23 iunie 2022 - Limba si literatura materna — proba E.b) — proba scrisa;
 • 27 iunie 2022 - Afisarea rezultatelor la probele scrise (pâna la ora 12:00) si depunerea contestatiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00;
 • 28 – 30 iunie 2022 - Rezolvarea contestatiilor;
 • 1 iulie 2022 - Afisarea rezultatelor finale;

Calendarul Bacalaureatului de toamna 2022

 • 18 – 25 iulie 2022 -  Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidatilor care au promovat examenele de corigente;
 • 16 august 2022 - Limba si literatura româna — proba E.a) — proba scrisa;
 • 17 august 2022 - Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisa;
 • 18 august 2022 - Proba la alegere a profilului si specializarii —– proba E.d) — proba scrisa;
 • 19 august 2022 - Limba si literatura materna — proba E.b) — proba scrisa;
 • 22 – 23 august 2022 -  Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna — proba A;
 • 24 august 2022 -  Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna — proba B;
 • 25 august 2022 -  Evaluarea competentelor digitale — proba D;
 • 26 si 29 august 2022 - Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala — proba C;
 • 31 august 2022 -  Afisarea rezultatelor la probele scrise (pâna la ora 12:00) si depunerea contestasiilor (orele 12:00 – 18:00);
 • 1 – 2 septembrie 2022 -  Rezolvarea contestatiilor;
 • 3 septembrie 2022 - Afisarea rezultatelor finale;

 • La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/ Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba, în situatii exceptionale, prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor lingvistice sau digitale, de evaluare/ reevaluare a lucrarilor scrise ori de afisare a rezultatelor, precum si reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVALUARE NATIONALA la sfarsitul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a

 • Calendar de desfasurare a Examenelor de Evaluare Nationala la sfarsitul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a pemtru anul scolar 2021/2022
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVALUARE NATIONALA la sfarsitul clasei a VIII-a
AN SCOLAR 2020-2021

LIMBA SI LITERATURA ROMANA - 22.06.2021
Subiect
Barem

MATEMATICA - 24.06.2021
Subiect
Barem
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Admitere 2021-2022 în învătământul liceal si profesional
Documente si legislatie disponibilă aici
__________________________________________________________________________________________________________________________________

* MODELE TESTE DE ANTRENAMENT disponibile aici:

Săptămâna 26 - 30.04.2021
Săptămâna 19 - 23.04.2021
Săptămâna 12 - 16.04.2021
29.03.2021
22.03.2021
15.03.2021
08.03.2021
01.03.2021
22.02.2021
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Legislatie Examene Nationale 2021

 
Ordin privind organizarea simulării Examenului de Evaluare Nationala pentru absolventii claselor a VIII-a si a Examenului de Bacalaureat 2021

METODOLOGIE DE ORGANIZARE SI CALENDAR EXAMENE NATIONALE 2020/2021

Ordin privind aprobarea programelor pentru sustinerea Evaluarii Nationale pentru absolventii
clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021

OME_ENVIII_BAC_ 3237/05.02.2021

Programele de examen (actualizate) valabile pentru anul scolar 2020 - 2021 (EVALUARE NATIONALĂ) - Anexa 1 la OME  3237/05.02.2021

Programe pentru sustinerea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat - Anexa 2 la OME 3237/05.02.2021

Ordin monitorul oficial

Programe scolare monitorul oficial


EVALUARE NATIONALĂ

 • NOU! Programele de examen (actualizate) valabile pentru anul scolar 2020 - 2021 (aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237/5.02.2021) disponibile aici

 • Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezinta modalitatea de evaluare externa sumativa a competentelor dobândite pe parcursul învatamântului gimnazial. Examenul se desfasoara, anual, într-o singura sesiune. Atât candidati proveniti din învatamântul de stat, cât si cei din învatamântul particular au dreptul sa sustina examenul fara taxa.

           
 • Media obtinuta la EN VIII este un criteriu esential pentru admiterea în învatamântul liceal.

BACALAUREAT • NOU! Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul învatamântului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Legislatie Examene Nationale 2020


Structura anului scolar 2019/2020 a fost aprobata de catre Ministerul Educatiei Nationale prin OMEN 3191 / 20.02.2019.METODOLOGIE DE ORGANIZARE SI CALENDAR EXAMENE NATIONALE 2019/2020


Ξ    EVALUARE NATIONALĂ CLASA a VIII-a 
                * Ordinul Nr. 4916  / 28.06.2019 privind organizarea si desfăsurarea Examenului de Evaluare Natională la sfârsitul clasei   a VIII-a  ....detalii aiciΞ    EVALUARE NATIONALĂ CLASELE  a II-a, a IV-a si a VI-a
                * Metodologie de desfasurare a Examenului National la sfârsitul claselor a II-a, a IV-a si   a VI-a ...detalii aici
                * Ordinul Nr. 4946 / 27.08.2019 privind aprobarea calendarului de desfăsurare a Examenului de Evaluare Nationala la sfârsitul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a  ...detalii aiciΞ     BACALAUREAT 2020
                * Ordinul Nr. 4950  / 27.08.2019 privind organizarea si desfăsurarea Examenuui de BACALAUREAT ...detalii aici
                * Anexa 1 a Ordinului Nr. 4950 / 27.08.2019 - Calendarul Examenului de BACALAUREAT ...detalii aici


© 2022 Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski" Melinesti ~ Toate drepturile rezervate ~ Site realizat de Prof. Dumitrascu Alina si Inf. Cristian Pîrvulescu

Adrese utile

„Omul poate deveni om numai prin educatie. El nu e nimic, decât ceea ce face educatia din el.”– Immanuel Kant
www.liceulmelinesti.ro
booked.net
„Cînd mergi spre munti dinspre Craiova, urcând pe apa Amarezei,
De la Murgas în Adâncata si la Vocna-n Pometesti
Junincele-asteptând gonacii mugesc la gardurile-ograzei,
Si-n lunca dintre doua dealuri, din Gura-Ploesti în Goiesti...”
                                                                           Alexandru Macedonski