CONTACT

LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU MACEDONSKI” MELINESTI
COMUNA MELINESTI, JUDETUL DOLJ, NR. 208
COD POSTAL 207385
TELEFON / FAX: 0251 440 004
e-mail: contact@liceulmelinesti.ro; gsimelinesti@yahoo.com

Web site: www.liceulmelinesti.ro

Personal de conducere

Director,
Prof. MICU Vasile Cristinel

Director Adjunct,
Prof. MICU Mihaela

    Scurt istoric


    În prezent unitatea scolara are toate treptele de învatamânt: prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal zi si seral, precum si doua filiere de învatamânt: real si tehnic.Despre noi...

    Scoala se afla asezata în centrul comunei Melinesti, localitate situata la confluenta dintre Valea Ploscai si Valea Amaradiei, în  nordul judetului Dolj, la 30 km de resedinta de judet (orasul Craiova) si la granita cu judetul Gorj.
    Prin situarea geografica, pozitia economica si activitatea de învatamânt si culturala, Comuna Melinesti reprezinta centrul Vaii Amaradia (si Plosca), având o influenta socio-culturala în cele doua judete limitrofe (Dolj-Gorj).
    Zona geografica din centrul Olteniei este una de restructurare economica, prin scaderea activitatii din domeniul petrolului, dezvoltarea incipienta a agriculturii si o dezvoltare moderata a comertului.
    Grupul Scolar „Alexandru Macedonski” (înfiintat ca liceu în 1960) este cea mai importanta institutie de învatamânt din zona, traditional raspunzând nevoilor de educare si formare a tinerilor. Se bucura de presigiu si se adapteaza permanent noilor solicitari.
    O coordonata esentiala a activitatii sale a devenit integrarea europeana, pregatirea tinerilor profesional si etic pentru a deveni cetateni ai Uniunii Europene.

Misiunea scolii

    Prin ceea ce întreprindem să oferim locuitorilor din zona Nord - Est a judetului Dolj (si nu numai), tinerilor si adultilor, inclusiv celor proveniti din medii defavorizate, sanse egale de instruire si educatie la standardele UE, în spiritul responsabilitătii si tolerantei, sprijinindu-i pentru o integrare socio-profesională rapidă si eficientă, prin formarea competentelor profesionale care să corespundă cerintelor unei societăti democratice bazate pe cunoastere.

Viziunea scolii

    Promovarea unui învătământ orientat pe dezvoltare profesională continuă, eficientă, initiativă, promovarea valorilor si a egalitătii de sanse, pentru un învătământ de calitate.Director,

Prof. MICU VASILE CRISTINEL
© 2022 Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski" Melinesti ~ Toate drepturile rezervate ~ Site realizat de Prof. Dumitrascu Alina si Inf. Cristian Pîrvulescu
© 2022 Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski" Melinesti ~ Toate drepturile rezervate ~ Site realizat de Prof. Dumitrascu Alina si Inf. Cristian Pîrvulescu
Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” Melinesti
CONTACT

LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU MACEDONSKI” MELINESTI
COMUNA MELINESTI, JUDETUL DOLJ, NR. 208
COD POSTAL 207385
TELEFON / FAX: 0251 440 004
e-mail: contact@liceulmelinesti.ro; gsimelinesti@yahoo.com

Web site: www.liceulmelinesti.ro
www.liceulmelinesti.ro
„Cînd mergi spre munti dinspre Craiova, urcând pe apa Amarezei,
De la Murgas în Adâncata si la Vocna-n Pometesti
Junincele-asteptând gonacii mugesc la gardurile-ograzei,
Si-n lunca dintre doua dealuri, din Gura-Ploesti în Goiesti...”
                                                                           Alexandru Macedonski
booked.net
Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” Melinesti